کتاب   مدیریت راهبردی شبکه‌های تولید جهانی

تعداد بازدید:۲۰
کتابها
کتاب   مدیریت راهبردی شبکه‌های تولید جهانی

عنوان کتاب:

          مدیریت راهبردی شبکه‌های تولید جهانی

مولف:

توماس فریدلی، آندریاس موندت، استفان توماس

مترجم:

احسان ساده، مسعود قربان‌حسینی

سال انتشار:

1396

قیمت (ریال):

200000 ریال