پرسش‌های متداول


سلام لطفا زمان ثبت نام را مشخص فرمایید.

این پیام برای تست سیستم می باشد.

حداکثر در یک ترم چند درس را می توان حذف کرد؟

این بک پیام تست است.