رشته ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشددکتر عسگرزادهآمینون42433321
فنی و مهندسیمهندسی برقکارشناسیدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیمهندسی برق - الکترونیککارشناسیدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیمهندسی برق – قدرتکارشناسیدکتر گندمکارلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک – ساخت و تولیدکارشناسیدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر – نرم افزارکارشناسیدکتر عسگرزادهامینون42433321
فنی و مهندسیمهندسی عمران – عمرانکارشناسیدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیمهندسی مواد – متالورژی صنعتیکارشناسیدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی مواد – سرامیککارشناسیدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی صنایع – تولید صنعتیکارشناسیدکتر هاشمیآمینون