رشته ها

نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیمهندسی برق – الکترونیککارشناسی ناپیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیمهندسی برق – قدرتکارشناسی ناپیوستهدکتر گندمکارلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوترکارشناسی ناپیوستهدکتر عسگرزادهامینون42433321
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک قالبسازیکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی عمرانکارشناسی ناپیوستهدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوستهدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیمهندسب مکانیک - تعمیر خودروکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک ساخت و تولید ماشین ابزارکارشناسی ناپیوستهدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب فلزاتکارشناسی ناپیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیکاردان فنی برق - الکترونیککاردانیدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده