رشته ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیکاردان فنی عمران - ساختمانهای بتونیکاردانیدکتر سعادتیمصطفی صفرخانی
فنی و مهندسیکاردان فنی مکانیک - ساخت و تولیدکاردانیدکتر واحدیامجدی
فنی و مهندسیکاردان فنی مواد - سرامیککاردانیدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیکاردان فنی مواد - ریخته گریکاردانیدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیعلمی کاربردی نرم افزار کامپیوترکاردانیدکتر عسگرزادهامینون42433321
فنی و مهندسیبرق - الکترونیککاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیالکتروتکنیککاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیکامپیوترکاردانی پیوستهدکتر عسگرزادهامینون42433321
فنی و مهندسیمتالورژیکاردانی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
فنی و مهندسیصنایع فلزیکاردانی پیوستهدکتر قاسمیامجدی