رشته ها

نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیمدیریت دولتی -مدیریت رفتار سازمانیکارشناسی ارشددکتر امینی سابقمحمدرضا طاووسی
علوم انسانیمدیریت دولتی_مدیریت منابع انسانیدکتری تخصصیدکتر امینی سابقزهره حسنی
علوم انسانیمدیریت دولتی -تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومیدکتری تخصصیدکتر امینی سابقزهره حسنی
علوم انسانیمدیریت صنعتی-مدیریت کیفیت و بهره وریکارشناسی ارشددکتر امینی سابقلیلا نرجسی
علوم انسانیمدیریت کسب و کار-عملیات و زنجیره تامینکارشناسی ارشددکتر امینی سابقلیلا نرجسی
فنی و مهندسیالکترونیک -برق صنعتیکاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیشیمی محضکارشناسیدکتر عراقیمعصومه عیوضی
فنی و مهندسیمتالورژیکاردانی پیوستهدکتر قاسمیامجدی
علوم انسانیروانشناسیدکتری تخصصیدکتر نیوشازهره حسنی
علوم انسانیسنجش و اندازه گیریدکتری تخصصیدکتر نیوشازهره حسنی