رشته ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۴۵ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
فنی و مهندسیمهندسی برق قدرتکارشناسیدکتر گندمکارلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیمهندسی صنایعکارشناسیدکتر هاشمیآمینون42433321
فنی و مهندسیمهندسی مواد-سرامیککارشناسیدکتر قاسمیامجدی
کشاورزیعلوم دامی-تغذیه دامکارشناسی ارشددکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004