رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدپروین صادقی42433038
فنی و مهندسیالکتروتکنیککاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
فنی و مهندسیالکترونیک -برق صنعتیکاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
کشاورزیامور دامیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
کشاورزیامور زراعی و باغیکاردانی پیوستهدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
فنی و مهندسیبرق - الکترونیککاردانی پیوستهدکتر رستگارفاطمیلیلا خادم زاده
علوم انسانیتربیت بدنی- علوم ورزشیکارشناسیحورا فدایی
علوم انسانیتربیت بدنی- علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
کشاورزیتکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانیدکتر یوسفی رادمجید حاجتی42433004
علوم انسانیجغرافیای انسانی و شهریکارشناسیحورا فدایی