رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
دانشكدهرشتهمقطعمدیرگروهکارشناس آموزشتلفن تماس
علوم انسانیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدپروین صادقی42433038
علوم انسانیفیزیولوژی ورزشی - فعالیتهای بدنیکارشناسی ارشد
علوم انسانیجغرافیای انسانی و شهریکارشناسیحورا فدایی
علوم انسانیتربیت بدنی- علوم ورزشیکارشناسیقادری
علوم انسانیزبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیتربیت بدنی- علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهزهرا قادری
علوم انسانیزبان انگلیسیکاردانیزهرا قادری
علوم انسانیدینی و عربیکاردانیزهرا قادری
فنی و مهندسیفیزیککارشناسی__
فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوستهامجدی