شماره تلفنهای داخلی


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۷ مورد.
نام ساختماننام محلنام مسئولشماره تلفن داخلی
ساختمان اداریمدیر آموزشیآقای نوری533
ساختمان اداریرئیس اداره پژوهشآقای تقوی552
ساختمان اداریمدیراداریآقای نایینی529
ساختمان اداریبیمه مازاد درمانخانم قدرتی549
ساختمان اداریارتباط با صنعتآقای فصیحی پور555
ساختمان اداریکارگزینی پرسنلآقای کاشی-آقای رحمتی545
ساختمان اداریکارشناس عمرانی و ساختمانیآقای مرادی-آقای سلیمی523
ساختمان اداریفارغ التحصیلان انسانی وکشاورزیآقای مراغی564
ساختمان اداریکدگیری پایان نامه ها ، مقالات و امورپژوهشیآقای کاکایی-آقای مهدوی نژاد555
ساختمان اداریرسیدگی اسنادوحقوق دستمزد و برنامه و بودجهآقای نعمتی-آقای معماریان542