لیست اسامی کارکنان


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
مهدیابوالقاسمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی