لیست اسامی کارکنان


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مرتضیعموزادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
معصومهعیوضیکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)