لیست اسامی کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
لیلاخادم زادهکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
لیلانرجسیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)