لیست اسامی کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مجیدعلیجانیکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیعموزادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
معصومهعیوضیکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
ابوالفضلغلامیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی(مدیریت نیروی انسانی)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول