لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
زهراقادریکاردانیامور فرهنگی
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید
حسنقاضی اسدیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
اکرمقدرتیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی