لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
ابوالفضلغلامیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی(مدیریت نیروی انسانی)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
منیرفرید رضائیدیپلمفرهنگ و ادب
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
زهراقادریکاردانیامور فرهنگی