لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیکریم پورکارشناسی‌ ارشدشیمی (شیمی تجزیه)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
محمد رضالطیفکارشناسی‌ ارشدتاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
محمد صادقمدرسیکارشناسیمدیریت دولتی