لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید
حسنقاضی اسدیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
اکرمقدرتیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
حسنکاردانکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیکریم پورکارشناسی‌ ارشدشیمی (شیمی تجزیه)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)