لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
محمد رضالطیفکارشناسی‌ ارشدتاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
علیرضامرادیکارشناسیعلمی و کاربردی ساختمان
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
کاظممردانهکارشناسیحسابداری
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل