لیست اسامی کارکنان


نمایش 131 تا 135 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیکریم پورکارشناسی‌ ارشدشیمی (شیمی تجزیه)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده