لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۹ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمدپسندیدهکارشناسیتکنولوژی
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
هادیپویاوندکارشناسیمدیریت صنعتی
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیکریم پورکارشناسی‌ ارشدشیمی (شیمی تجزیه)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده