لیست اسامی کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
احمدباغکیکارشناسیمعماری- طراحی محیط بیرونی
مهدیبرهمندکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
محمدپسندیدهکارشناسیتکنولوژی
عباسپناهیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
شعبانعلیتلیمیدیپلمتولید نهال وجنگل کاری
محمدتمیمکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه