لیست اسامی کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
حسنقاضی اسدیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی
داودنعمتیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
رسولرحمتیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)