لیست اسامی کارکنان


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
جوادنائینیکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
حسنقاضی اسدیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
حسنکاردانکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
حسیناحدیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حمید رضاامجدی سنگریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی