لیست اسامی کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مجیدعلیجانیکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
زهراساوهءکارشناسیروانشناسی عمومی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی