لیست اسامی کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
ابراهیمحسینیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)
لیلاخادم زادهکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
مهدیخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عباسخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
علیرضاخلجکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
علیرضادرستکارکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی