لیست اسامی کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سمانهآزادیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سید محمدابراهیمیکارشناسیمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
سیدمحمدحسینوکیلیکارشناسیحسابداری
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)