لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیساوه ایکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
زهراساوهءکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری