لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیساوه ایکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
زهراساوهءکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری