لیست اسامی کارکنان


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)