لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)
زهراطالب حقیقیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد رضاطاووسیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی