لیست اسامی کارکنان


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)
زهراطالب حقیقیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد رضاطاووسیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
محمد رضاعشرتیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مجیدعلیجانیکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)