لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
مصطفیصفرخانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)
زهراطالب حقیقیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد رضاطاووسیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
محمد رضاعشرتیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)