لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
علیرضامرادیکارشناسیعلمی و کاربردی ساختمان
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی