لیست اسامی کارکنان


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
ابوالفضلمعماریانکارشناسی ارشدعلمی و کاربردی حسابداری
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
علیمستندیکاردانیتکنولوژی کنترل
کاظممردانهکارشناسیحسابداری
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
علیرضامرادیکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی