لیست اسامی کارکنان


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
ابراهیمحسینیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)
ابوالفضلمعماریانکارشناسی ارشدعلمی و کاربردی حسابداری
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
احمدباغکیکارشناسیمعماری- طراحی محیط بیرونی
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری