لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
ابراهیمحسینیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)
ابوالفضلمعماریانکارشناسیعلمی و کاربردی حسابداری
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
احمدباغکیکارشناسیمعماری- طراحی محیط بیرونی
اسماعیلخدایاریکارشناسی‌ ارشدهواشناسی کشاورزی
اسمعیلدشتیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
الههپرستارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری