لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
اکبرسلامتدیپلمجوشکاری
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکرمقدرتیکارشناسیمدیریت دولتی
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
بهروزرضائیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق (قدرت)
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
جعفرصدریدکتری تخصصیزبان و ادبیات عرب