لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
علیرضامرادیکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه
غلامرضاصبوحیکارشناسیمدیریت دولتی
فاطمهتنهاکارشناسیروانشناسی عمومی
فاطمهجهانشاهیکارشناسی‌ ارشدپرستاری
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
فرج الهتقویکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - ساخت و تولید
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)