لیست اسامی کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
زهراقادریکاردانیامور فرهنگی
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید