لیست اسامی کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
مهدیجوکارکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مجیدحاجتیکارشناسیمدیریت بازرگانی
محمد رضاحبیبیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
زهرهحسنیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
محمدرضاحسنیکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیحسنی زادهکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
ابراهیمحسینیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی (مدیریت تشکیلات و روشها)
لیلاخادم زادهکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
مهدیخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی