لیست اسامی کارکنان


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
محمد علیرحیمیدکتری تخصصیزبان و ادبیات فارسی
بهروزرضائیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق (قدرت)
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
محسنرضاییکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی
مهدیساوه ایکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی