لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
محمد رضاعشرتیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
طاهرهعطائیانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
نجمهعطاردکارشناسیحسابداری
مجیدعلیجانیکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیعموزادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
معصومهعیوضیکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)