لیست اسامی کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی
علیالیاسیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
سمانهآزادیانکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)