لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)
زهراطالب حقیقیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد رضاعشرتیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیعموزادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)