لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
تقیسلیمی هیزجیکارشناسی‌ ارشدمهندسی عمران (زلزله)
مهدیهسنماریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام)
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
الههصداقتکارشناسی‌ ارشدمشاوره و راهنمایی
مجتبیصدیقکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی
بهزادصناعیکارشناسی‌ ارشدمهندسی شیمی (مهندسی محیط زیست)
زهراطالب حقیقیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد رضاعشرتیکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
سعیدعلیزادگانکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی