لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضاعمانکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیعموزادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
سید جلالغائبکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
حسنقاضی اسدیکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیکریم پورکارشناسی‌ ارشدشیمی (شیمی تجزیه)