لیست اسامی کارکنان


نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
حوراءفدائی مولودیکارشناسی‌ ارشدزبان و ادبیات فارسی
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
شاهپورقنبریکارشناسی‌ ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی
حبیب رضاکاکائی مطلقکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)
مرتضیکریم پورکارشناسی‌ ارشدشیمی (شیمی تجزیه)
محمد رضالطیفکارشناسی‌ ارشدتاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
علی اصغرمراغیکارشناسی‌ ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
جعفرمهدوی نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی کشاورزی (زراعت)