لیست اسامی کارکنان


نمایش 131 تا 135 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مریممهلوجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت آموزشی
جوادنائینیکارشناسی‌ ارشدمهندسی مواد (شناسایی انتخاب و روش ساخت مواد)
داودنعمتیکارشناسی‌ ارشدحسابداری
تهمینهنعمتیکارشناسی‌ ارشدروانشناسی بالینی
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی