لیست اسامی کارکنان


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضاخبیریکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضادرستکارکارشناسیمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
محموددلگشاکارشناسیمدیریت دولتی
علیدهقانپورکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
عباسرضائیکارشناسیمهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
مهدیساوه ایکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق