لیست اسامی کارکنان


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سلیمانرهنماکارشناسیمهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات
مهدیساوه ایکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
زهراساوهءکارشناسیروانشناسی عمومی
علیرضاسبزیکارکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
سید احمدسبط احمدیکارشناسیمهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
علی اصغرسعادتپورکارشناسیحقوق
زهرهسعادتمندیکارشناسیحسابداری مالی
زهرهسعیدیکارشناسیریاضی
مهدیسلیمیکارشناسیمهندسی کشاورزی (علوم دامی)
علیرضاشاهمردانیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)