لیست اسامی کارکنان


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مجیدعلیجانیکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
معصومهعیوضیکارشناسیمهندسی فناوری اطلاعات IT
علیغفاریکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
اکبرغلامیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید
اکرمقدرتیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی