لیست اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
فرشتهفرخیکارشناسیمدیریت دولتی
علیفصیحی پورکارشناسیمهندسی مواد (متالورژی صنعتی)
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
محمد جوادقاسمیکارشناسیتربیت معلم قرآن مجید
اکرمقدرتیکارشناسیمدیریت دولتی
لیلاقره شیخ بیاتکارشناسیحقوق قضایی- علوم ثبتی
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی