لیست اسامی کارکنان


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سید مسعودکاشیکارشناسیمهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
علیکریمیکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
فاطمهکریمیکارشناسیمهدسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
سید محمودمتولی زادهکارشناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی
کاظممردانهکارشناسیحسابداری
حسینمسعودیکارشناسیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
حسنمطهریکارشناسیمدیریت دولتی
محمدمیکائیلی پورکارشناسیحسابداری
ابوالفضلناظمیکارشناسیدبیری زیست شناسی
لیلانرجسیکارشناسیمدیریت دولتی