لیست اسامی کارکنان


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
علیرضامرادیکارشناسی ارشدمهندسی عمران - سازه
ابوالفضلمعماریانکارشناسی ارشدعلمی و کاربردی حسابداری
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
عفتاسفندیاریکارشناسی‌ ارشدروانشناسی عمومی