لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
محمدعرفانی نسبکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
نجمههادیانکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتر نرم افزار
سیده نیرهابطحی نصیریکارشناسی‌ ارشدمهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
رقیهاحدیکارشناسی‌ ارشدروان شناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا
سارااحمد نژادکارشناسی‌ ارشدمهندسی برق(الکترونیک)
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
لیلیاسحقیکارشناسی‌ ارشدعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی