لیست اسامی کارکنان


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 135 مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
مهدیفیروزیکارشناسیالهیات و معارف اسلامی
لیلاجعفری نژادکارشناسیالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
راضیهصادقیانکارشناسی‌ ارشدالهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
زهراقادریکاردانیامور فرهنگی
محمد رضالطیفکارشناسی‌ ارشدتاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی
محمد صادقاسحاقیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
اعظماسدی نوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
مهدیخان محمدیانکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
فاطمهسعیدیکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی
علینوریکارشناسی‌ ارشدتحقیقات آموزشی