لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
سعیدمحرقکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
محمد باقرجوزقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی (بازاریابی)
عطیهفخیمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی - مدیریت تحول
پروینصادقیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
شهینفرجیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی(بازرگانی بین المللی)
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
منصورجوادی زادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی