لیست اسامی کارکنان


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.
نامنام خانوادگيمدرک تحصيليرشته تحصيلي
زینبتوسلیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
سیده اکرممحتشمیکارشناسی‌ ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه
زهرهصادقی فردکارشناسیمدیریت بیمه
مهدیاله وردیلیکارشناسیمدیریت دولتی
منصورجوادی زادهکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
علیرضاخلجکارشناسی‌ ارشدمدیریت دولتی
محموددلگشاکارشناسیمدیریت دولتی
بهروزرحمتیکارشناسیمدیریت دولتی
سیده رضوانسجادیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی
علیشعبانیکاردانیمدیریت دولتی