اعضای هیئت علمی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگيمرتبه علمي
11احسانامیریانمربی
12کیومرثامینیدانشیار
13زین العابدینامینی سابقاستادیار
14مجتبیایزدیاستادیار
15محمدآزادمربی
16مهدیبیات مختاریمربی
17آذرپاکدامن ساوجیاستادیار
18مهدیپرویزمربی
19عبدالرضاپناهیاستادیار
20فریباپور ابوالفتح هشترودیمربی