اعضای هیئت علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگيمرتبه علمي
117محمودقیوم زادهاستاد
1حمیدرضااحمدیاستادیار
5علیرضاافشار نژاداستادیار
6انوشاقدامیاستادیار
13زین العابدینامینی سابقاستادیار
14مجتبیایزدیاستادیار
17آذرپاکدامن ساوجیاستادیار
19عبدالرضاپناهیاستادیار
23سیروستدبیریاستادیار
24سید حسینتقویاستادیار