برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

۰۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۵ کد : ۱۸۵۵ اخبار و اطلاعیه ها رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۸۶۸۲

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد دانشکده فنی و مهندسی ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

جدول زمانبندی حذف واضافه دانشکده فنی و مهندسی ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۱۰/‏۶/‏۹۷ لغایت ۱۱/‏۶/‏۹۷

متالورژی (مواد)، سرامیک، صنایع

کلیه مقاطع

۷/‏۷/‏۹۷ لغایت ‏۸/‏۷/‏۹۷

صنایع

کلیه مقاطع

۱۲/‏۶/‏۹۷ لغایت ۱۳/‏۶/‏۹۷

عمران، معماری

کلیه مقاطع

۸/‏۷/‏۹۷

لغایت ۹/‏۷/‏۹۷

مکانیک

کلیه مقاطع

۱۴/‏۹/‏۹۷‬ لغایت ۱۵/‏۶/‏۹۷

برق، کامپیوتر

کلیه مقاطع

۹/‏۷/‏۹۷

لغایت ۱۰/‏۷/‏۹۷

شیمی – مواد – سرامیک

کلیه مقاطع

۱۶/‏۶/‏۹۷

کلیه رشته های ماقبل

کلیه مقاطع

۱۰/‏۷/‏۹۷ لغایت ۱۱/‏۷/‏۹۷

عمران – معماری

کلیه مقاطع

۱۷/‏۶/‏۹۷

لغایت ۱۹/‏۶/‏۹۷

شیمی

کلیه مقاطع

۱۱/‏۷/‏۹۷‬ لغایت ۱۲/‏۷/‏۹۷

برق- کامپیوتر

کلیه مقاطع

۲۰/‏۶/‏۹۷‬ لغایت ۲۱/‏۶/‏۹۷

مکانیک

کلیه مقاطع

 

 

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد دانشکده علوم انسانی ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

جدول زمانبندی حذف و اضافه دانشکده علوم انسانی ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۱۱/‏۶/‏۹۷ لغایت ۱۲/‏۶/‏۹۷

حقوق و حسابداری (کاردانی پیوسته)

کاردانی و کارشناسی

۸/‏۷/‏۹۷

حسابداری (کاردانی پیوسته) حقوق

کارشناسی و کاردانی

۱۴/‏۶/‏۹۷ لغایت ۱۵/‏۶/‏۹۷

کلیه رشته های

ارشد ودکترا

۹/‏۷/‏۹۷

حسابداری و روانشناسی

کارشناسی

۱۸/‏۶/‏۹۷ لغایت ۱۹/‏۶/‏۹۷

حسابداری و روانشناسی

کارشناسی

۱۰/‏۷/‏۹۷

مدیریت دولتی و تربیت بدنی

کارشناسی

۲۰/‏۶/‏۹۷

مدیریت دولتی و تربیت بدنی

کارشناسی

۱۱/‏۷/‏۹۷‬ لغایت‬ ۱۲/‏۷/‏۹۷

کلیه رشته ها

دکترا و کارشناسی ارشد

۲۱/‏۶/‏۹۷

کلیه رشته ها

ارشد و دکترا

 

 

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد دانشکده کشاورزی ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

جدول زمانبندی حذف واضافه دانشکده کشاورزی ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۱۳/‏۶/‏۹۷‬ لغایت ۲۱/‏۶/‏۹۷

کلیه رشته ها

کلیه مقاطع

۸/‏۷/‏۹۷ لغایت ۱۲/‏۷/‏۹۷

کلیه رشته ها

کلیه مقاطع

 

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد دانشکده پرستاری ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

جدول زمانبندی حذف واضافه دانشکده پرستاری ((نیمسال اول ۹۸-۹۷))

تاریخ

رشته

مقطع

تاریخ

رشته

مقطع

۱۹/‏۶/‏۹۷ لغایت ۲۱/‏۶/‏۹۷

پرستاری

کارشناسی

۱۰/‏۷/‏۹۷‬ لغایت ۱۲/‏۷/‏۹۷

پرستاری

کارشناسی

 

تذکرات مهم:

  • دانشجویان گرامی می بایست جهت ثبت نام وانتخاب واحدبه صورت غیر حضوری (اینترنتی) در نیمسال اول ۹۸-۹۷ ازطریق پورتال آموزشی مطابق با جدول زمان بندی اقدام نمایند بدیهی است با توجه به اینکه زمانبندی ثبت نام توسط سازمان مرکزی دانشگاه مدیریت می گردد، لطفاً در محدوده زمانی اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید. در غیر اینصورت بعد ازاتمام ثبت نام اجازه اخذ واحد دراین نیمسال رانخواهید داشت.
  • دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده مینمایند قبل از شروع ثبت نام (مقاطع کاردانی ازترم ششم، کارشناسی ناپیوسته از ترم هفتم، کارشناسی پیوسته ازترم یازدهم، کارشناسی ارشد از ترم هفتم و دکترا از ترم سیزدهم) می بایست پس از مراجعه به کارشناس رشته خود و تکمیل فرمهای کمیسیون موارد خاص (نظام وظیفه برای دانشجویان آقا) جهت اخذ سنوات، طبق جدول زمانبندی به پورتال آموز ش مراجعه و شخصاً" انتخاب واحد نمایند.

 


( ۲۴ )

نظر شما :