فرصت انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۳۵ کد : ۱۸۸۴ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۴۴۲
فرصت انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

فرصت انتخاب رشته برای داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد

براساس اعلام مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه آزاداسلامی، فرصت انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان رشته های علوم پزشکی فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای حفظ وصیانت از حقوق داوطلبان وبه جهت رعایت عدالت در پذیرش دانشجو، پیرو اعلام نتایج نهایی ذخیره رشته های گروه علوم پزشکی در ۲۳ مهرماه وعدم تکمیل ظرفیت ابلاغی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی فرصت مجددی را برای انتخاب رشته فراهم کرده است.

آن دسته از داوطلبان ذخیره اعلام شده در ۱۱ مهرماه که در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل فرم شماره ۱۵ اقدام کرده ودر هیچیک از اعلام نتایج قبلی موفق به پذیرش قطعی نشده اند، می توانند از روز دوشنبه ۷ آبان ماه تا چهارشنبه ۹آبان ماه به سایت ثبت نام مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند ونتایج قطعی این مرحله از انتخاب رشته پنجشنبه ۱۰ آبان ماه اعلام خواهد شد.

در همین راستارشته محل های ارائه شده در این مرحله به لحاظ تعدد وتنوع قابل توجه بوده وفرصت مناسبی را به منظور پذیرش داوطلبان ذخیره مرحله قبل فراهم می کند ودر واقع این شیوه بستری را ایجاد خواهد کرد تا مستعدترین داوطلبان بر اساس نمره تراز آزمون سراسری سال ۹۷ در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش ومشغول تحصیل شوند.

دانشگاه آزاد اسلامی همواره خود را مقید به رعایت ضوابط، مقررات وچارچوب های موجود در خصوص جذب دانشجو در رشته های گروه علوم پزشکی در کنار حفظ وصیانت از حقوق متقاضیان در این دانشگاه می داند.


( ۹ )

نظر شما :